Lawatan

Prosedur Permohonan Lawatan

 

Pengenalan

Pelawat dialu-alukan di GENIUS Kurnia. Pelawat berpeluang melawat bilik intervensi, kelas pembelajaran, gimnasium dan infrastruktur lain yang terdapat di GENIUS Kurnia bagi memahami perkhidmatan intervensi awal yang menggunakan Amalan Berasaskan Bukti (Evidence-Based Practices) untuk kanak-kanak yang mengalami autisme dan kekurangupayaan lain serta keluarga masing-masing.

Maklumat Lawatan

 1. GENIUS Kurnia menerima hanya satu kumpulan pelawat setiap bulan.
 2. Maksimum 20 orang sahaja dibenarkan bagi setiap kumpulan.
 3. Kanak-kanak dan individu di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk menyertai lawatan ini.
 4. Tempoh masa lawatan adalah selama 4 jam, bermula pada jam 9.00 pagi hingga 1 petang. Mohon hadir tepat pada masa yang ditetapkan.
 5. Hantar borang permohonan melalui emel atau faks kepada: suriani.khalif@moe.gov.my atau fakskan ke 03-40268281 selewat-lewatnya 3 minggu sebelum lawatan.
 6. Berikut adalah syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang perlu diikuti sepanjang lawatan di GENIUS Kurnia:
  • Sila mematuhi kod etika pakaian GENIUS Kurnia.
  • Tidak membawa sebarang makanan atau minuman.
  • Pelawat tidak dibenarkan mengambil gambar-gambar pelajar GENIUS Kurnia tanpa kebenaran yang bertulis daripada ibu bapa.
  • Pelawat tidak dibenarkan mengambil mana-mana item (cth buku) dari GENIUS Kurnia kecuali nota-nota atau risalah-risalah yang disediakan.
  • Tidak dibenarkan mengganggu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
 7. Sebarang tindakan berikut perlu mendapatkan kebenaran Pengarah GENIUS Kurnia:
  • maklumat warga GENIUS Kurnia
  • maklumat sulit (contoh: data kemasukan anak, status sosio ekonomi keluarga) GENIUS Kurnia
  • menjalankan aktiviti atau intervensi yang berlawanan dengan amalan di GENIUS Kurnia (contoh: memberi supplements, ubatan, atau teknik intervensi yang tidak dipraktikkan di GENIUS Kurnia
 8. Pelawat - pelawat perlu menandatangani borang perjanjian sebelum memulakan lawatan mereka di GENIUS Kurnia.
Font Resize
Contrast