Permainan Sensori

Cadangan Permainan Sensori

Flipbook Permainan Sensori

Genius Kurnia menyediakan Flipbook Permainan Sensori. Flipbook ini mengandungi cadangan aktiviti sensori yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk bermain bersama anak di rumah.

Kandungan Flipbook Permainan Sensori terdiri:

  1. Pengenalan kepada sensori dan bermain
  2. Do’s and Don’t aktiviti permainan sensori
  3. Cadangan aktiviti permainan mengikut sensori:
  • Penglihatan
  • Pendengaran
  • Sentuhan
  • Pergerakan
Font Resize
Contrast